دانلود رایگان


پروژه تحقیقاتی بزهکاری - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق بزهکاری با فرمت ورد قابل ویرایش و با لینک مستقیم

دانلود رایگان پروژه تحقیقاتی بزهکاری فهرست
پیشگفتار:
مقدمه:
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:
رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:
مدل “دان گیبونز (Dongibbons):
نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):
فقر و جرم:
نظریه برچسب و جرم:
جرم، علل و عوامل جامعه شناسی آن:
گفتار نخست : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری:
شیوه های پیشگیری:
پیشگیری و خانواده:
تعریف خانواده:
خانواده در اصطلاح جرم شناسان :
نقش پدر در خانواده :
نقش مادر:
خواهر یا برادر :
تکلیف ومسئولیت والدین در تربیت :
الگوهای تربیتی :
خانواده،سهل.گیر:
خانواده.سختگیرومستبد:
خانواده.مقتدر:
خطر قصور وتقصیر در تربیت :
جو عاطفی خانواده :
خانواده و تامین محبت :
اختلاف خانوادگی و تاثیر آن :
رفتار نامساوی والدین :
اقتصاد:
رابطه بین فقر اقتصادی با بزهکاری :
تعدادفرزندان:
نیازهای.دینی.وخانواده:
نتیجه.گیری:
آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟
چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون:
(۱) جلوه هادی ، مجله حقوق دادگستری
(۱) قوامی منوچهر ، نشریه نگاه اندیشه شماره ۱۸
گفتار سوم :مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری
الف: اختلاف در روش بررسی :
ب: اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول:
ج: اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری :
سخن آخر :
پس به امید روزی که بتوانیم افراد پاک وبدون هیچ آلایشی را به جامعه تحویل دهیم
منابع و مآخذ
گفتار دوم :در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه:
آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟
چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون:
سخن آخر :
منابع و مآخذ

پیشگفتار:
به نام نقش بندصفحه ی خاک عذارافروز مه رویان افلاک
به نام خداوند جهان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم

مقدمه:
اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک (۱)
در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.
از این تعریف چنین بر می آید :
نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .
دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (۲)
(۱) قسمتی از مناجات شعبانیه
(۲) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی
جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.
جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.
عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.
دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.
شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .
جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است
جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : عدل واحسان (۱) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(۲)
تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسی:
جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد و نزد وجدان قاطبه ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می سازد. دورکیم می نویسد: که جرم پدیده ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود.
برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می شود.
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:
عده ای از حقوق دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود. برخی دیگر، هرفعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند.
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:
جرم شناسی، ناسازگاری افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعی و جرم می نامد. برخی دیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی است. در جرم شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد اعمالی که در قوانین کیفری مجازاتی پیش بینی نشده است مورد بررسی و پژوهش قرار می دهند.
رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:
در تبیین آسیب های اجتماعی، بزهکاری و جرم تئوریهای ارزشمندی از سوی جامعه شناسان و پاتولوژیست های اجتماعی ارائه شده است که قبل از معرفی چند نظریه غالب در جامعه شناسی جرم و آسیب های اجتماعی به دو الگوی معروف اشاره می شود. مدل رونالد آکرز (Ronal Akres) آکرز نظریه های انحراف و جرایم را به چهار دسته عمده طبقه بندی می نماید:
۱- نظریه آنومی و بی سازمانی اجتماعی
۲- نظریه تضاد
۳- نظریه برچسب
۴- نظریه کنترل اجتماعی
مدل “دان گیبونز (Dongibbons):
گیبونز در مباحثات جرم شناسی و بررسی آسیب های اجتماعی چهار دیدگاه نظری را معرفی می کند که عبارتند از: دیدگاه زیست شناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و سنخ شناختی.
نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):
نظریه مرتون که در قالب (ساخت اجتماعی و بی هنجاری) معرفی می شود اشاره به این دارد که ساخت های اجتماعی فشارهای خاصی بر روی برخی افراد وارد می کند و آنها را وادار می کند که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بین عناصر متعدد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر به لحاظ کج رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار اند.
یک عنصر شامل اهداف یا مقاصد تعریف شده(Fined goaldo) است که فرهنگ معین می کند و در قالب آرمان و آرزوهای اجتماعی بروز و نمود می یابد و دومین عنصر ساختار فرهنگی وسایل و ابزار پذیرفته شده (Acceptable modes).
براساس این نظریه آنچه جامعه را متفاوت می سازد میزان تأثیر رسم ها و عادات و نظارتهای نهادی شده اجتماعی در رسیدن افراد به هدف های فرهنگی است. افراد یک جامعه ممکن است به هدفهای توصیه شده توسط جامعه اعتقاد پیدا کنند اما جامعه برای رسیدن به هدف ها از راه های نهادی شده حمایت کافی نکند در چنین حالتی بخش هایی از راه های جدید سعی می کنند به اهداف دست یابند.
فقر و جرم:
از نظر جامعه شناسان، تنها هنگامی فقر و محرومیت های ناشی از آن، جرم زا می شود که افراد فقیر شیفته ی رسیدن به ارزشهای فرهنگی مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتر در اختیار دارند در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان طبیعی خواهد بود.
نظریه برچسب و جرم:
طرفداران نظریه برچسب اجتماعی (Social labeling) بر این عقیده اند که نخستین عمل بزهکاری از افراد بسیاری صادر می شود ولی تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه ای هنگامی اتفاق می افتد که جامعه برچسب بزهکاری به وی بزند (ادوین ساترلند ( Edwin sutherlaned) در کتاب ( اصول جرم شناسی) نظریه خودش را (با اختصار) چنین معرفی می کند:
۱- رفتار مجرمانه عملی است آموختنی نه موروثی ۲- رفتار مجرمانه از طریق کنش متقابل و ارتباطات با سایر افراد آموخته می شود۳- بخش قابل توجه یادگیری رفتار مجرمانه در قالب گروه های شخصی و صمیمی انجام می گیرد ۴- فرد زمانی مجرم می شود که میزان دسترسی فرد به قانون شکنان بیشتر از حافظان آن است ۵- فرآیند کسب رفتار مجرمانه در ارتباط با الگوهای مجرمانه همه مکانیزم هایی را در برمی گیرد که در یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی به چشم می خورد.
جرم، علل و عوامل جامعه شناسی آن:
جامعه شناسان در تبیین جرم و بزهکاری بر مجموعه ای از علل و عوامل تأکید می ورزند در یک تقسیم بندی کلی این عوامل عبارتند از: عوامل طبیعی و اکولوژی، عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، هرچند جامعه شناسان روی عوامل محیطی و اجتماعی وقوع جرم بیش از سایر عوامل تأکید دارند.
کانون خانواده و بزهکاری جوانان از پژوهشهای عملی و عینی جامعه سنجی خانواده چنین بر می آید: کانون های خانوادگی که افراد بزهکار تحویل جامعه می دهند اغلب در یکی از شش گروه زیر قرار دارند:
۱- در میان چند تن از اعضای خانواده، عده ای تبهکار و منحرف بوده اند.
۲- از هم پاشیدگی خانوادگی اعم از آنکه ناقص یا کامل، اتفاقی یا ارادی، براثر مرگ و میر پدر یا مادر یا هردو آنها, یا براثر جدایی و یا ترک خانواده باشد.
۳- عدم مراقبت والدین از فرزندان در اثر جهالت، کوری یا ناتوانی و علیلی.
۴- فضای نامطلوب خانوادگی در اثر: تبعیض، افراط در نازپروری یا خشونت، حسادت، کثرت عائله، مداخله ناروا و مفرط سایر اعضای خانواده، سلطه بیجا و خشونت آمیز یکی از اعضای خانواده.
۵- مشکلات مالی، عدم کفایت درآمد، بیکاری، کارکردن مادر در خارج از کانون خانوادگی و بی سرپرستی کودک.
۲ نوشته شده در دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۴ساعت ۰:۴۸ توسط امیر محمد پوری | نظر بدهید
گفتار نخست : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم
بسیاری از جامعه شناسان و نیز روانکاوان عقیده دارند که ریشه بسیاری از انحرافات شخصیت را باید در پرورش نخستین انسان جستجو کرد چه اگر منشاء غالب کجروی‎ها و انواع متنوع بیماری‎های روانی بررسی شود، نقش پرورشی خانواده در کیفیت رشد شخصیت آشکار خواهد شد. نقش والدین قبل از تولد کودک شروع می‎شود, همین‎طور لازم است والدین فرزندان خود را حتی بهتر از خود تربیت کرده و به سوی خیر هدایت کنند. در این‎باره حضرت علی (ع) می‎فرماید: “فرزندان خود را بر آن اساس که تربیت شده‎اید تربیت نکنید که آنان نسلی دیگر و برای زندگی در دوران دیگرند.
چه بسا جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می‎شوند و والدین را عامل انحراف خود می‎دانند.
خانواده از نظر اسلام بسیار مهم است و سنگ اول بنای حیات جامعه است. هرگونه اقدام و رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می‎شود.خانواده عامل ثبات و سازش اجتماعی نیز بوده لذا سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است.
محیط خانواده چون دانشگاهی است که در آن درس انسانیت و اخلاق و یا خلاف آن داده می‎شود. خانواده ساحل روان و آرامشگاه فرزندان برای دستیابی به سلامت، نشاط و تکاپو است.
خانواده مرکز شکل‎گیری و تشکیل عادات و کیفیت معلومات و تجارب است, روح و مغز طفل در محیط خانواده ساخته می‎شود. تعالیم خوب و بد از خانواده و محیط آن می‎باشد و زن و شوهر به عنوان نخستین معلمان کودکند و طفل را سروسامان و رفتار او را شکل می‎دهند.
به طور وسیع، دیدگاه پیشگیری از جرم یک حوزه تخصصی برای آینده است. اما این حوزه مطمئناً چالشی برای متخصصان، محققان و سیاست گذاران است.
در پژوهشی که از ۸۰۰ کودک بزهکار به عمل آمد، معلوم شد که ۶۵ درصد مادران کودکان بزهکار طلاق گرفته یا در حال جدایی بوده‎اند. بررسی دیگر بر روی ۲۰۰ نفر از جوانان ۲۵-۲۰ ساله در دو منطقه ایران، متمایز از نظر پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و مقایسه آن دو با یکدیگر با استفاده از متغیرهای مستقلی چون کنترل والدین بر رفتار فرزندان، رضایت فرزندان از خانواده، روابط کانون خانواده و علاقه و تعارض با اعضا در خصوص رفتار پرخاشگرانه به عمل آمده به این نتیجه رسیده است که در هر دو منطقه، رابطه مستقیمی بین روابطی که در کانون خانواده می‎گذرد و جرم جوانان آن وجود دارد. در مقایسه با دو منطقه، منطقه حاشیه‎نشین به دلیل آنکه تعارضهای کانون خانواده در آن بالا بود، گرایشهای بیشتری به کجروی در بین جوانان آن وجود داشت.
در کتابهای مربوط به بزهکاری تأثیر چهار زمینه‎ی خانوادگی در شکل‎گیری رفتارهای بزهکارانه مورد تأکید قرار گرفته اند. از هم گسیختگی خانوادگی، غفلت خانوادگی و انحراف خانوادگی.
“هترنیگتون و کاکس (۱۹۸۲-۱۹۷۸) در ارتباط با از هم گسیختگی خانوادگی در یک مطالعه‎ی طولی عنوان کردند، یک یا دو سال پیش از طلاق بحران شدیدی در خانواده ایجاد می‎شود هترنیگتون و دیگران همچنین دریافتند که کودکان به خصوص پسران در این دوره نافرمان و پرخاشگر هستند و مشکلات رفتاری بیشتری در کلاس و عزت نفس پایین‎تری دارند (کاپالدی و پاترسون،۱۹۹۱) در رابطه با تعارض خانوادگی در تحقیقی که دیگران(۱۹۹۶) در یک نمونه از ۶۱۷ نفر از زنان ۱۹ تا ۸۷ ساله در “ورمونت انجام دادند مشخص شد کسانی که در کودکی شاهد خشونت والدین بودند دارای ناراحتی‎های روانشناختی بیشتر و سازگاری اجتماعی پایین‎تری هستند.(بارنت،سیندی،میلر،روبین،۱۹۹۷) همچنین وارن و جانسون (۱۹۸۹) در ارتباط با غفلت خانوادگی عنوان کردند، جوانانی که والدین از آنها غافل شده‎اند و یا کمبود محبت خانوادگی دارند احتمال بیشتری دارد که درگیر بزهکاری وخلاف‎هایی مانند فرار از خانه و مدرسه شوند.جرم پدیده ای اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون: سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب به عمل نهی شده ای چون خوردن شجره ممنوعه از بهشت رانده شده اند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند در هر حال جرم مسئله ای است که بشر همیشه با آن روبرو است جرم عملی است که منجر به نقض قوانین می شود جرم در معنای عام کجروی و انحراف از قانون است و در اصطلاح قضایی هرگونه عمل و اقدامی که...

منابع و مآخذ
۱- کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد نخست)
۲- کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم ) بخش اول
۳- کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم)بخش دوم
۴- عوده عبدالقادر ، حقوق جزای اسلامی (جلد دوم )
۵- اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی (جلد نخست)
۶- اورنگ،طبری،جویباری،حسن‎پور…،مجموعه‎مقالات‎همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه،ناشربرگزارکنندگان همایش ، بی ریا و دیگران ، روانشناسی رشد۲، انتشارات سمت،۷۵
۷- رجایی ، علی رضا ، فصلنامه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سال چهارم(ش ۱۱) ،و ناشر معاونت پژوهشی ، ۸۱
۸- دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست ، چاپ اول،کیهان،۶۶
۹- ستوده ،هدایت ا…، آسیب شناسی اجتماعی ،آوای نور،۷۶
۱۰- فرجاد،محمد، حسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، چاپ اول ، اساطیر،۷۷
۱۱- فلسفی ، محمد تقی ، بزرگسالان و جوانان از نظر افکار و تمایلات ، چاپ دهم، هیاٌت نشر معارف اسلامی ،۵۲
۱۲- فورد، جودی ،تبسم بر شرار نوجوانی ، نفیسه معتکف، حدیث ،۷۶...

نـوع فایـل : Word
تعداد صفحات : 40
حجم فایل : 31 کیلوبایت


دانلود تحقیق بزهکاری


تحقیق در مورد بزهکاری


جرم


حقوق کیفری


خانواده


دانلودتحقیق بزهکاری


تحقیق بزهکاری


تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی


جرممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


علوم سرا: صفحه نخست

... 1 با پاسخنامه تستي اصول فقه 2 با پاسخنامه تستي بزهکاري اطفال 1 با پاسخنامه
... بازدید:28; دسته بندی: پروژه تحقیق مقاله فارسی روانشناسی ، علوم تربیتی و ...

بزهکاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. ... بزهکاری نوعی از کجروی است که به هنجارشکنی
بیش از ارزش‌شکنی گرایش دارد؛ و به همین دلیل نسبت به جرم گسترش معنایی ...

راهنمای عملی تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی و عل

وقتی مسئله شخصی عمومی شد تحقیق علمی است مث. ل:ا ... ارنده و تجارب شخصی در
تدریس دروس روش تحقیق و راهنمایی ...... بررسی میزان کنترل هیجان در گروه بزهکاران.

راههاي پيشگيري از بزهکاري و اصلاح مجرمين ( سيد محمد ظاهر محمدي )-31 ...

3 سپتامبر 2016 ... ضرورت تحقیق: بزرگ ترین معضل دریک جامعه که سرمایه های مادی و معنوی زیادی را
مصروف خود نموده است پدیده بزهکاری است. هرچند ریشه کن کردن جرم و ...

روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان - ویکی پروژه

تاثير عوامل خانوادگي در بزهكاري نوجوانان بيان مسئله: غرض از بزهكاري رفتاري
نابهنجار و اغلب داراي جنبه ضد اجتماعي است بزهكاري به ارتكائ جرم هايي اطلاق مي شود
كه ...

موضوع برای کار تحقیقی - انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 ...

22 آوريل 2017 ... دانلود متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت .... دانلود کار
تحقیقی با موضوع : نقش ارث در بزهکاری 22 صفحه · دانلود کار ...

امکان دانلود نمونه رایگان پایان نامه-مقاله تحقیق پژوهش پروژه

نمونه ریسرچ- — (287)- تحقیق علمی دانشگاه ... دانلود مقاله ایرانداک- — (286)- جدید ...
در این تحقیق، محقق ضمن بررسی نقش پلیس در پیشگیری از انواع جرم و بزهکاری، ...

مأخذ شناسی (پژوهش های سازمانی) بزهکاری زنان

«بررسی علل اجتماعی بزهکاری زنان در زندان اصفهان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد
اسلامی. «بررسی .... «پروژه تحقیقاتی اعتیاد از دید علم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی,دانلود تحقیق،
پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی,دنیای نانو. ... بزهکاری اطفال. 102
.

نقش ارث در بزهکاری - مقاله و پروژه های دانشجویی ، نرم افزار و بازی ...

گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات
عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ...

فرضیه تحقیق - پرتال جامع آستان قدس رضوی

از این رو می توان فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که به وسیله ...
زمانی و مکانی محدود و اساساً در تحقیقات کاربردی است مثلاً بزهکاری در منطقه خاص.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی تاثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی .....
پيمايشي در سنجش ميزان گرايش افراد به بزهكاري و عوامل موثر بر آن در ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی,دانلود تحقیق،
پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی,دنیای نانو. ... بزهکاری اطفال. 102
.

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۷۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود ...

بررسی بسترهای قانونی جرم زا در پروژه مسکن مهر با توجه به اصول ...

افزایش میـزان جـرم در اکثر کشورها، شکل گیری اشکـال نوین بزهکاری و افـزایش
احسـاس ..... مطالعات و تحقیقات معاصر از جمله تحقیق صالحی )1387ش.( حاکی از آن
است ...

فروشگاه تخصصی تحقیق دانشجویی حقوق

دانلود تحقیق بزهکاری اطفال فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی مبحث اول : ارث و
بزهکاریامروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که
فکر ...

دکتر رضا اسماعیلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

... تصاویر، سوابق اجرایی، پروژه هاي تحقيقاتي، طرح های پژوهشی، طرحهای پژوهشی ...
۲- مقطع فوق لیسانس: بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ...

راهنمای عملی تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی و عل

وقتی مسئله شخصی عمومی شد تحقیق علمی است مث. ل:ا ... ارنده و تجارب شخصی در
تدریس دروس روش تحقیق و راهنمایی ...... بررسی میزان کنترل هیجان در گروه بزهکاران.

دانلود مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و ...

دانلود مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان. ... جوانان تاسیس گردید که کار اساسی آن تحقیق
و بررسی در رفتار وسلوک جوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود0.

فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی. ... فرم پیشنهاد تحقیقاتی. فرم پیشنهاد پروژه
پژوهشی. جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ۲۰:۰۴. منو اصلی. خبرهای شرکت · فهرست خبرها · بایگانی
خبرها ...

روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان - ویکی پروژه

تاثير عوامل خانوادگي در بزهكاري نوجوانان بيان مسئله: غرض از بزهكاري رفتاري
نابهنجار و اغلب داراي جنبه ضد اجتماعي است بزهكاري به ارتكائ جرم هايي اطلاق مي شود
كه ...

دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق – دانلود رایگان مقالهپروژه ...

دسته‌بندی نشده · 2 (32301). تصوّف: شاید تصوّف از کلمه صُوف به معنای پشم یا از
کلمه صفاء گرفته شده باشد (برو کللان، تاریخ‌الشعرب الإسلامیه، ص 236). تصوّف یا
...

پروفایل شخصی - محمد علی بابائی - دانشگاه بین المللی امام خمینی

رج, عنوان تحقیق مورد علاقه, زمان حداقل, زمان حداکثر, امکانات مورد نیاز تحقیق, فایل
طرح پژوهشی .... ٤, بزهکاری اطفال, ١٣٨٠, ١٣٨٢, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره), ---.

تبیین رابطه بین از خودبیگانگی و بزهکاری نوجوانان )مطالعه موردی، نوجوا

9 سپتامبر 2012 ... چارچوب نظری تحقیق نظریه ملوین ســیمین در خصوص بیگانگی می باشد. ...
ازخودبیگانگی، احساس بی قدرتی، احساس انزوا، بزهکاری واژه های کلیدی:.

دانلود مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و ...

دانلود مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان. ... جوانان تاسیس گردید که کار اساسی آن تحقیق
و بررسی در رفتار وسلوک جوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود0.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی تاثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی .....
پيمايشي در سنجش ميزان گرايش افراد به بزهكاري و عوامل موثر بر آن در ...

کسر خدمت نظام وظیفه برای طرح‌های تحقیقاتی با اولویت‌های پلیس - آنا

13 سپتامبر 2015 ... به مجریان طرح‌های تحقیقاتی مطابق با اولویت‌های پلیس، پس از طرح در شورای ... و
همکاران وی گفت: رشد تحصیل در کاهش درصد بزهکاری افراد جامعه نقش بسزایی دارد و
... یاوری از حوزه پژوهش و تحقیق معاونت اجتماعی نیروی انتظامی نیز از ...

راهنمای تعریف پروژه تحقیقاتی - شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

راهنمای تعریف پروژه تحقیقاتی. مراحل تعریف، بررسی و تصویب پروژه‌های
تحقیقاتی. الف) ملاک اصلی پذیرش پروژه‌های تحقیقاتی: با توجه به ابلاغ سیاست‌های
...

SID.ir | سنجش تاثير عوامل دروني و بيروني خانواده بر بزهكاري نوجوانان ...

در اين مقاله، به بررسي ميداني موضوع بزهكاري نوجواناني كه به جرم بزهكاري در تهران
بزرگ در سال 1371 دستگير شده اند پرداخته ايم. چارچوب نظري اين بررسي يك نظريه ...

مقاله تحقیقی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ارتکاب به جرم

فصل دوم: پیشینه تحقیق ... ماركس : نظريه هگن; نظريه ادوين لمرت; بزهكاري از نظر
روانشناسي; انواع بزهكاري; انواع جرائم خاص زنان; پيشينه عملي جرم; علل بزهکاری زنان
.

جامعه شناسی - نوع رابطه خانواده و تاثير آن بر بزهكاري نوجوانان

واژگان كليدي در اين تحقيق عبارتند از: * نوع رابطه خانواده. *نوجوانان. *بزهكاري ..... در
اين مقاله بر اين موضوع تاكيد شده كه خانه و خانواده ي خوب پناهگاهي است كه وقتي ...

بررسی بسترهای قانونی جرم زا در پروژه مسکن مهر با توجه به اصول ...

افزایش میـزان جـرم در اکثر کشورها، شکل گیری اشکـال نوین بزهکاری و افـزایش
احسـاس ..... مطالعات و تحقیقات معاصر از جمله تحقیق صالحی )1387ش.( حاکی از آن
است ...

مأخذ شناسی (پژوهش های سازمانی) بزهکاری زنان

«بررسی علل اجتماعی بزهکاری زنان در زندان اصفهان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد
اسلامی. «بررسی .... «پروژه تحقیقاتی اعتیاد از دید علم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق – دانلود رایگان مقالهپروژه ...

دسته‌بندی نشده · 2 (32301). تصوّف: شاید تصوّف از کلمه صُوف به معنای پشم یا از
کلمه صفاء گرفته شده باشد (برو کللان، تاریخ‌الشعرب الإسلامیه، ص 236). تصوّف یا
...

دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق – دانلود رایگان مقالهپروژه ...

دسته‌بندی نشده · 2 (32301). تصوّف: شاید تصوّف از کلمه صُوف به معنای پشم یا از
کلمه صفاء گرفته شده باشد (برو کللان، تاریخ‌الشعرب الإسلامیه، ص 236). تصوّف یا
...

دانلود مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و ...

دانلود مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان. ... جوانان تاسیس گردید که کار اساسی آن تحقیق
و بررسی در رفتار وسلوک جوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود0.

مقاله تحقیقی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ارتکاب به جرم

فصل دوم: پیشینه تحقیق ... ماركس : نظريه هگن; نظريه ادوين لمرت; بزهكاري از نظر
روانشناسي; انواع بزهكاري; انواع جرائم خاص زنان; پيشينه عملي جرم; علل بزهکاری زنان
.

ناصر ناستي زائي - University of Sistan & Baluchestan

کنفرانس: مقاله برتر همایش زکات استان سیستان و بلوچستان مهرماه 1389 ... نشریه:
مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، شماره 34، بهار 1388 ص 57 ... نوجوانان و بزهکاری.

تبیین رابطه بین از خودبیگانگی و بزهکاری نوجوانان )مطالعه موردی، نوجوا

9 سپتامبر 2012 ... چارچوب نظری تحقیق نظریه ملوین ســیمین در خصوص بیگانگی می باشد. ...
ازخودبیگانگی، احساس بی قدرتی، احساس انزوا، بزهکاری واژه های کلیدی:.

پاورپوینت علوم هشتم- فصل ششم- تنظیم هورمونی

تحقیق در مورد امام حسین علیه السلام

دانلود تحقیق درباره بر يكي از عناصر خاك

فایل کامل نمونه پروژه مایکروسافت پروجکت پرتال سازمانی MSP

کسب درآمداینترنتی

تحقیق بلوغ

کتاب راهنمای زبان جسم

پاورپوینت معماری همساز با اقلیم - بام سبزطرح توجیهی تولید سمنت پلاست