دانلود رایگان


پروژه تحقیقاتی بزهکاری - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق بزهکاری با فرمت ورد قابل ویرایش و با لینک مستقیم

دانلود رایگان پروژه تحقیقاتی بزهکاری فهرست
پیشگفتار:
مقدمه:
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:
رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:
مدل “دان گیبونز (Dongibbons):
نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):
فقر و جرم:
نظریه برچسب و جرم:
جرم، علل و عوامل جامعه شناسی آن:
گفتار نخست : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری:
شیوه های پیشگیری:
پیشگیری و خانواده:
تعریف خانواده:
خانواده در اصطلاح جرم شناسان :
نقش پدر در خانواده :
نقش مادر:
خواهر یا برادر :
تکلیف ومسئولیت والدین در تربیت :
الگوهای تربیتی :
خانواده،سهل.گیر:
خانواده.سختگیرومستبد:
خانواده.مقتدر:
خطر قصور وتقصیر در تربیت :
جو عاطفی خانواده :
خانواده و تامین محبت :
اختلاف خانوادگی و تاثیر آن :
رفتار نامساوی والدین :
اقتصاد:
رابطه بین فقر اقتصادی با بزهکاری :
تعدادفرزندان:
نیازهای.دینی.وخانواده:
نتیجه.گیری:
آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟
چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون:
(۱) جلوه هادی ، مجله حقوق دادگستری
(۱) قوامی منوچهر ، نشریه نگاه اندیشه شماره ۱۸
گفتار سوم :مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری
الف: اختلاف در روش بررسی :
ب: اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول:
ج: اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری :
سخن آخر :
پس به امید روزی که بتوانیم افراد پاک وبدون هیچ آلایشی را به جامعه تحویل دهیم
منابع و مآخذ
گفتار دوم :در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه:
آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟
چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون:
سخن آخر :
منابع و مآخذ

پیشگفتار:
به نام نقش بندصفحه ی خاک عذارافروز مه رویان افلاک
به نام خداوند جهان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم

مقدمه:
اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک (۱)
در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.
از این تعریف چنین بر می آید :
نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .
دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (۲)
(۱) قسمتی از مناجات شعبانیه
(۲) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی
جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.
جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.
عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.
دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.
شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .
جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است
جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : عدل واحسان (۱) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(۲)
تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسی:
جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد و نزد وجدان قاطبه ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می سازد. دورکیم می نویسد: که جرم پدیده ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود.
برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می شود.
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:
عده ای از حقوق دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود. برخی دیگر، هرفعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند.
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:
جرم شناسی، ناسازگاری افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعی و جرم می نامد. برخی دیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی است. در جرم شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد اعمالی که در قوانین کیفری مجازاتی پیش بینی نشده است مورد بررسی و پژوهش قرار می دهند.
رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:
در تبیین آسیب های اجتماعی، بزهکاری و جرم تئوریهای ارزشمندی از سوی جامعه شناسان و پاتولوژیست های اجتماعی ارائه شده است که قبل از معرفی چند نظریه غالب در جامعه شناسی جرم و آسیب های اجتماعی به دو الگوی معروف اشاره می شود. مدل رونالد آکرز (Ronal Akres) آکرز نظریه های انحراف و جرایم را به چهار دسته عمده طبقه بندی می نماید:
۱- نظریه آنومی و بی سازمانی اجتماعی
۲- نظریه تضاد
۳- نظریه برچسب
۴- نظریه کنترل اجتماعی
مدل “دان گیبونز (Dongibbons):
گیبونز در مباحثات جرم شناسی و بررسی آسیب های اجتماعی چهار دیدگاه نظری را معرفی می کند که عبارتند از: دیدگاه زیست شناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و سنخ شناختی.
نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):
نظریه مرتون که در قالب (ساخت اجتماعی و بی هنجاری) معرفی می شود اشاره به این دارد که ساخت های اجتماعی فشارهای خاصی بر روی برخی افراد وارد می کند و آنها را وادار می کند که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بین عناصر متعدد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر به لحاظ کج رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار اند.
یک عنصر شامل اهداف یا مقاصد تعریف شده(Fined goaldo) است که فرهنگ معین می کند و در قالب آرمان و آرزوهای اجتماعی بروز و نمود می یابد و دومین عنصر ساختار فرهنگی وسایل و ابزار پذیرفته شده (Acceptable modes).
براساس این نظریه آنچه جامعه را متفاوت می سازد میزان تأثیر رسم ها و عادات و نظارتهای نهادی شده اجتماعی در رسیدن افراد به هدف های فرهنگی است. افراد یک جامعه ممکن است به هدفهای توصیه شده توسط جامعه اعتقاد پیدا کنند اما جامعه برای رسیدن به هدف ها از راه های نهادی شده حمایت کافی نکند در چنین حالتی بخش هایی از راه های جدید سعی می کنند به اهداف دست یابند.
فقر و جرم:
از نظر جامعه شناسان، تنها هنگامی فقر و محرومیت های ناشی از آن، جرم زا می شود که افراد فقیر شیفته ی رسیدن به ارزشهای فرهنگی مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتر در اختیار دارند در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان طبیعی خواهد بود.
نظریه برچسب و جرم:
طرفداران نظریه برچسب اجتماعی (Social labeling) بر این عقیده اند که نخستین عمل بزهکاری از افراد بسیاری صادر می شود ولی تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه ای هنگامی اتفاق می افتد که جامعه برچسب بزهکاری به وی بزند (ادوین ساترلند ( Edwin sutherlaned) در کتاب ( اصول جرم شناسی) نظریه خودش را (با اختصار) چنین معرفی می کند:
۱- رفتار مجرمانه عملی است آموختنی نه موروثی ۲- رفتار مجرمانه از طریق کنش متقابل و ارتباطات با سایر افراد آموخته می شود۳- بخش قابل توجه یادگیری رفتار مجرمانه در قالب گروه های شخصی و صمیمی انجام می گیرد ۴- فرد زمانی مجرم می شود که میزان دسترسی فرد به قانون شکنان بیشتر از حافظان آن است ۵- فرآیند کسب رفتار مجرمانه در ارتباط با الگوهای مجرمانه همه مکانیزم هایی را در برمی گیرد که در یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی به چشم می خورد.
جرم، علل و عوامل جامعه شناسی آن:
جامعه شناسان در تبیین جرم و بزهکاری بر مجموعه ای از علل و عوامل تأکید می ورزند در یک تقسیم بندی کلی این عوامل عبارتند از: عوامل طبیعی و اکولوژی، عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، هرچند جامعه شناسان روی عوامل محیطی و اجتماعی وقوع جرم بیش از سایر عوامل تأکید دارند.
کانون خانواده و بزهکاری جوانان از پژوهشهای عملی و عینی جامعه سنجی خانواده چنین بر می آید: کانون های خانوادگی که افراد بزهکار تحویل جامعه می دهند اغلب در یکی از شش گروه زیر قرار دارند:
۱- در میان چند تن از اعضای خانواده، عده ای تبهکار و منحرف بوده اند.
۲- از هم پاشیدگی خانوادگی اعم از آنکه ناقص یا کامل، اتفاقی یا ارادی، براثر مرگ و میر پدر یا مادر یا هردو آنها, یا براثر جدایی و یا ترک خانواده باشد.
۳- عدم مراقبت والدین از فرزندان در اثر جهالت، کوری یا ناتوانی و علیلی.
۴- فضای نامطلوب خانوادگی در اثر: تبعیض، افراط در نازپروری یا خشونت، حسادت، کثرت عائله، مداخله ناروا و مفرط سایر اعضای خانواده، سلطه بیجا و خشونت آمیز یکی از اعضای خانواده.
۵- مشکلات مالی، عدم کفایت درآمد، بیکاری، کارکردن مادر در خارج از کانون خانوادگی و بی سرپرستی کودک.
۲ نوشته شده در دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۴ساعت ۰:۴۸ توسط امیر محمد پوری | نظر بدهید
گفتار نخست : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم
بسیاری از جامعه شناسان و نیز روانکاوان عقیده دارند که ریشه بسیاری از انحرافات شخصیت را باید در پرورش نخستین انسان جستجو کرد چه اگر منشاء غالب کجروی‎ها و انواع متنوع بیماری‎های روانی بررسی شود، نقش پرورشی خانواده در کیفیت رشد شخصیت آشکار خواهد شد. نقش والدین قبل از تولد کودک شروع می‎شود, همین‎طور لازم است والدین فرزندان خود را حتی بهتر از خود تربیت کرده و به سوی خیر هدایت کنند. در این‎باره حضرت علی (ع) می‎فرماید: “فرزندان خود را بر آن اساس که تربیت شده‎اید تربیت نکنید که آنان نسلی دیگر و برای زندگی در دوران دیگرند.
چه بسا جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می‎شوند و والدین را عامل انحراف خود می‎دانند.
خانواده از نظر اسلام بسیار مهم است و سنگ اول بنای حیات جامعه است. هرگونه اقدام و رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می‎شود.خانواده عامل ثبات و سازش اجتماعی نیز بوده لذا سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است.
محیط خانواده چون دانشگاهی است که در آن درس انسانیت و اخلاق و یا خلاف آن داده می‎شود. خانواده ساحل روان و آرامشگاه فرزندان برای دستیابی به سلامت، نشاط و تکاپو است.
خانواده مرکز شکل‎گیری و تشکیل عادات و کیفیت معلومات و تجارب است, روح و مغز طفل در محیط خانواده ساخته می‎شود. تعالیم خوب و بد از خانواده و محیط آن می‎باشد و زن و شوهر به عنوان نخستین معلمان کودکند و طفل را سروسامان و رفتار او را شکل می‎دهند.
به طور وسیع، دیدگاه پیشگیری از جرم یک حوزه تخصصی برای آینده است. اما این حوزه مطمئناً چالشی برای متخصصان، محققان و سیاست گذاران است.
در پژوهشی که از ۸۰۰ کودک بزهکار به عمل آمد، معلوم شد که ۶۵ درصد مادران کودکان بزهکار طلاق گرفته یا در حال جدایی بوده‎اند. بررسی دیگر بر روی ۲۰۰ نفر از جوانان ۲۵-۲۰ ساله در دو منطقه ایران، متمایز از نظر پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و مقایسه آن دو با یکدیگر با استفاده از متغیرهای مستقلی چون کنترل والدین بر رفتار فرزندان، رضایت فرزندان از خانواده، روابط کانون خانواده و علاقه و تعارض با اعضا در خصوص رفتار پرخاشگرانه به عمل آمده به این نتیجه رسیده است که در هر دو منطقه، رابطه مستقیمی بین روابطی که در کانون خانواده می‎گذرد و جرم جوانان آن وجود دارد. در مقایسه با دو منطقه، منطقه حاشیه‎نشین به دلیل آنکه تعارضهای کانون خانواده در آن بالا بود، گرایشهای بیشتری به کجروی در بین جوانان آن وجود داشت.
در کتابهای مربوط به بزهکاری تأثیر چهار زمینه‎ی خانوادگی در شکل‎گیری رفتارهای بزهکارانه مورد تأکید قرار گرفته اند. از هم گسیختگی خانوادگی، غفلت خانوادگی و انحراف خانوادگی.
“هترنیگتون و کاکس (۱۹۸۲-۱۹۷۸) در ارتباط با از هم گسیختگی خانوادگی در یک مطالعه‎ی طولی عنوان کردند، یک یا دو سال پیش از طلاق بحران شدیدی در خانواده ایجاد می‎شود هترنیگتون و دیگران همچنین دریافتند که کودکان به خصوص پسران در این دوره نافرمان و پرخاشگر هستند و مشکلات رفتاری بیشتری در کلاس و عزت نفس پایین‎تری دارند (کاپالدی و پاترسون،۱۹۹۱) در رابطه با تعارض خانوادگی در تحقیقی که دیگران(۱۹۹۶) در یک نمونه از ۶۱۷ نفر از زنان ۱۹ تا ۸۷ ساله در “ورمونت انجام دادند مشخص شد کسانی که در کودکی شاهد خشونت والدین بودند دارای ناراحتی‎های روانشناختی بیشتر و سازگاری اجتماعی پایین‎تری هستند.(بارنت،سیندی،میلر،روبین،۱۹۹۷) همچنین وارن و جانسون (۱۹۸۹) در ارتباط با غفلت خانوادگی عنوان کردند، جوانانی که والدین از آنها غافل شده‎اند و یا کمبود محبت خانوادگی دارند احتمال بیشتری دارد که درگیر بزهکاری وخلاف‎هایی مانند فرار از خانه و مدرسه شوند.جرم پدیده ای اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون: سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب به عمل نهی شده ای چون خوردن شجره ممنوعه از بهشت رانده شده اند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند در هر حال جرم مسئله ای است که بشر همیشه با آن روبرو است جرم عملی است که منجر به نقض قوانین می شود جرم در معنای عام کجروی و انحراف از قانون است و در اصطلاح قضایی هرگونه عمل و اقدامی که...

منابع و مآخذ
۱- کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد نخست)
۲- کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم ) بخش اول
۳- کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم)بخش دوم
۴- عوده عبدالقادر ، حقوق جزای اسلامی (جلد دوم )
۵- اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی (جلد نخست)
۶- اورنگ،طبری،جویباری،حسن‎پور…،مجموعه‎مقالات‎همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه،ناشربرگزارکنندگان همایش ، بی ریا و دیگران ، روانشناسی رشد۲، انتشارات سمت،۷۵
۷- رجایی ، علی رضا ، فصلنامه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سال چهارم(ش ۱۱) ،و ناشر معاونت پژوهشی ، ۸۱
۸- دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست ، چاپ اول،کیهان،۶۶
۹- ستوده ،هدایت ا…، آسیب شناسی اجتماعی ،آوای نور،۷۶
۱۰- فرجاد،محمد، حسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، چاپ اول ، اساطیر،۷۷
۱۱- فلسفی ، محمد تقی ، بزرگسالان و جوانان از نظر افکار و تمایلات ، چاپ دهم، هیاٌت نشر معارف اسلامی ،۵۲
۱۲- فورد، جودی ،تبسم بر شرار نوجوانی ، نفیسه معتکف، حدیث ،۷۶...

نـوع فایـل : Word
تعداد صفحات : 40
حجم فایل : 31 کیلوبایت


دانلود تحقیق بزهکاری


تحقیق در مورد بزهکاری


جرم


حقوق کیفری


خانواده


دانلودتحقیق بزهکاری


تحقیق بزهکاری


تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی


جرممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان

نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در
صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های
...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما ... وکیل مدافع متهم
در تحقیقات مقدماتی ..... دانلود پایان نامه درباره بزهکاری اطفال.

تحقیق بزهکاری

در این مقاله به تعریف بزهکاری، طبقه بندی، بررسی نظریه های انحراف اجتماعی از
دیدگاه های مختلف، نظریه برچسب زنی و سایرنظریه های مرتبط با بزهکاری ، عوامل ...

تحقیق درباره عوامل بزهکاری جوانان

تحقیق درباره عوامل بزهکاری جوانان ,تحقیق درباره عوامل بزهکاری جوانان ,سایت علمی و
پژوهشی آسمان | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی.

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۷۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI - مرجع مقالات isi در ایران

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات
پیشین در هر حوزه موضوعی است و اطلاع از سرفصل های ... مدیریت پروژه و ساخت.

مقاله نقش خانواده و مدرسه در تحقق پیشگیری کرامت مدار از بزهکاری ...

محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی ...
مشخصات نویسندگان مقاله نقش خانواده و مدرسه در تحقق پیشگیری کرامت مدار از .... (
2009), RESEARCH PROJECT ON HUMAN DIGNIT , human ... against
delinquency ...

راﻫﻨﻤﺎي ارﺳﺎل ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح - موسسه تحقیقات فنی مهندسی ...

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي. ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزي. راﻫﻨﻤﺎي
ارﺳﺎل. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح. /. ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ. در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ﺳﻤﭙﺎت. ).

پیشگیری از جرایم شهری با طراحی محیطی | روزنامه اصفهان زیبا

28 سپتامبر 2016 ... نشست بررسی پروژه پژوهشی «تحلیل فضایی – مکانی جرایم شهری با رویکرد ...
مطالعه تاکید کرد: بزهكاری از جمله مفاهیمی است كه به شدت تحت تاثیر مشخصه ...
اصفهان برخورداراست اظهار داشت: انجام این پروژه تحقیقاتی با رویکردی ...

عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ی س ررب - اداره کل زندان ها و ...

چکیده. : هدف از انجام این تحقیق. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر نوع بزهکاری
نوجوانان وجوانان است که به روش پیمایش به انجام رسیده. است . جامعه آماری این تحقیق
شامل ...

تحقیق و پروژه - فروشگاه اینترنتی پونه

مقاله،تحقیق،پروژه،گزارش،گزارش کارآموزی، ... فروشگاه اینترنتی مقاله و تحقیق ....
بزهكاري. 1,700تومان قیمت بدون مالیات: 1,700تومان. بزهكاري .. افزودن به لیست ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما ... وکیل مدافع متهم
در تحقیقات مقدماتی ..... دانلود پایان نامه درباره بزهکاری اطفال.

راههای پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مجرمین - انجمن علمی پژوهشی فقه و ...

24 فوریه 2015 ... ضرورت تحقیق: بزرگ‌ترین معضل دریک جامعه که سرمایه‌های مادی و معنوی زیادی را
مصروف خود نموده است پدیده بزهکاری است. هرچند ریشه‌کن کردن جرم و ...

PDF[بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری]—فروشگاه اینترنتی ...

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در وﻗﻮع ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در وﻗﻮع ﺑﺰﻫﮑﺎری داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻖ ...
ﮐﻮد داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺰﻫﮑﺎری اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺰﻫﮑﺎری آن ﻫﺎ، در ﻗﺎﻟﺐ ...

پژوهش نامه روانشناسی مثبت

... از حوزه های موضوعی زیر مقاله می پذیرد: بهزیستی روان شناختی، شادی، خوشبینی،
ذهن آگاهی، ... نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری); توالی انتشار
... اندیشی بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، استرس و اضطراب بزهکاران نوجوان ...

مقالات حقوقی - بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی

همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی
پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار
وسلوک ...

تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی در ...

در این تحقیق نیز به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت دانش‌آموزان پرداخته‌ایم، که
در آن از ... نی نیز بزهکاری را حاصل شکست کنترل‌های اجتماعی هر فردی می‌داند.

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۷۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود ...

عوامل اجتماعی موثر برگرایش نوجوانان به بزهکاری و راههای پیشگیری از آن

18 سپتامبر 2015 ... اهداف تحقیق. هدف کلی:تعیین عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در استان
آذربایجان غربی. اهداف جزئی. ·تعیین رابطه میزان پایبندی مذهبی ...

پروژه تحقیقاتی آماده رشته حقوق درباره بررسی جرم کلاهبرداری ... - NCBA

داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻣﺎده رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 355 ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ - .... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺪاری ﺑﺮ ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﺑﺰﻫﺪﯾﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن/رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ.

مقاله نقش خانواده و مدرسه در تحقق پیشگیری کرامت مدار از بزهکاری ...

محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی ...
مشخصات نویسندگان مقاله نقش خانواده و مدرسه در تحقق پیشگیری کرامت مدار از .... (
2009), RESEARCH PROJECT ON HUMAN DIGNIT , human ... against
delinquency ...

راهنمای عملی تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی و عل

وقتی مسئله شخصی عمومی شد تحقیق علمی است مث. ل:ا ... ارنده و تجارب شخصی در
تدریس دروس روش تحقیق و راهنمایی ...... بررسی میزان کنترل هیجان در گروه بزهکاران.

بزهکاری یا جرم - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه سوال پيام نور

تحقیق رایگان اجتماعی - روانشناسی - تربیتی- فرهنگی ... بزهکاری به طرق مختلف
تعریف شده است و به نظر می رسد کاملترین تعریفی که با توجه به نظریات ...

طلاق و تاثیر آن برفرزندان - نوگرا

23 مارس 2017 ... نتایج تحقیق به ما نشان داد که طلاق علاوه بر اینکه بر زوجین تاثیر ... افسردگی –
افت تحصیلی – رشد اجتماعی – بزهکاری) تحقیق می‌کنیم.

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما ... وکیل مدافع متهم
در تحقیقات مقدماتی ..... دانلود پایان نامه درباره بزهکاری اطفال.

بزهکاری اطفال و نوجوانان ناشی از چیست ؟ - دانشنامه حقوق

17 ژانويه 2013 ... بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک ... اصلی
آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با ...

موضوعات روش تحقیق - کافی نت دانشجویان - بلاگفا

کافی نت دانشجویان - موضوعات روش تحقیق - - کافی نت دانشجویان. ... پایان نامه
بزهكاري 188ص. قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان. بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد
بر ...

سلامت – دانلود تحقیق-منابع علمی رساله-پروژه-پژوهش ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاسوج دانشکده علوم انسانی _ گروه ... زندگی
بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد)
...

راهنمای تعریف پروژه تحقیقاتی - شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

راهنمای تعریف پروژه تحقیقاتی. مراحل تعریف، بررسی و تصویب پروژه‌های
تحقیقاتی. الف) ملاک اصلی پذیرش پروژه‌های تحقیقاتی: با توجه به ابلاغ سیاست‌های
...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی,دانلود تحقیق،
پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی,دنیای نانو. ... بزهکاری اطفال. 102
.

راههاي پيشگيري از بزهکاري و اصلاح مجرمين ( سيد محمد ظاهر محمدي )-31 ...

3 سپتامبر 2016 ... ضرورت تحقیق: بزرگ ترین معضل دریک جامعه که سرمایه های مادی و معنوی زیادی را
مصروف خود نموده است پدیده بزهکاری است. هرچند ریشه کن کردن جرم و ...

راﻫﻨﻤﺎي ارﺳﺎل ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح - موسسه تحقیقات فنی مهندسی ...

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي. ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزي. راﻫﻨﻤﺎي
ارﺳﺎل. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح. /. ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ. در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ﺳﻤﭙﺎت. ).

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بزهكاري دختر و پسر | proojeh.com ...

31 ژانويه 2015 ... تحقیق و پروژه ها ... در اين پژوهش بزهكاري نوجوانان به عنوان بخشي از انحرافات
رفتاري در جامعه مورد توجه قرار مي .... 1-2-2: تحقیقات انجام شده خارجی

دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق – دانلود رایگان مقالهپروژه ...

دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق ... مقاله ها و پایان نامه ها ... مقدمه: تاریخ آدمی پر از
انواع جرمها و یا بزهکاریهاست حتی در گذشته از بزهکاری نوجوانان صحبت شده است ...

بزهکاری اطفال و نوجوانان ناشی از چیست ؟ - دانشنامه حقوق

17 ژانويه 2013 ... بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک ... اصلی
آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با ...

بزهکاری یا جرم - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه سوال پيام نور

تحقیق رایگان اجتماعی - روانشناسی - تربیتی- فرهنگی ... بزهکاری به طرق مختلف
تعریف شده است و به نظر می رسد کاملترین تعریفی که با توجه به نظریات ...

فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی. ... فرم پیشنهاد تحقیقاتی. فرم پیشنهاد پروژه
پژوهشی. جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ۲۰:۰۴. منو اصلی. خبرهای شرکت · فهرست خبرها · بایگانی
خبرها ...

بزهکاری – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع بزه، بزهکار، بزهکاری توضیحات: فصل دوم
مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی ...

عوامل اجتماعی موثر برگرایش نوجوانان به بزهکاری و راههای پیشگیری از آن

18 سپتامبر 2015 ... اهداف تحقیق. هدف کلی:تعیین عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در استان
آذربایجان غربی. اهداف جزئی. ·تعیین رابطه میزان پایبندی مذهبی ...

پروفایل شخصی - محمد علی بابائی - دانشگاه بین المللی امام خمینی

رج, عنوان تحقیق مورد علاقه, زمان حداقل, زمان حداکثر, امکانات مورد نیاز تحقیق, فایل
طرح پژوهشی .... ٤, بزهکاری اطفال, ١٣٨٠, ١٣٨٢, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره), ---.

طلاق و تاثیر آن برفرزندان - نوگرا

23 مارس 2017 ... نتایج تحقیق به ما نشان داد که طلاق علاوه بر اینکه بر زوجین تاثیر ... افسردگی –
افت تحصیلی – رشد اجتماعی – بزهکاری) تحقیق می‌کنیم.

راهنمای عملی تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی در رشته های روانشناسی و عل

وقتی مسئله شخصی عمومی شد تحقیق علمی است مث. ل:ا ... ارنده و تجارب شخصی در
تدریس دروس روش تحقیق و راهنمایی ...... بررسی میزان کنترل هیجان در گروه بزهکاران.

عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ی س ررب - اداره کل زندان ها و ...

چکیده. : هدف از انجام این تحقیق. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر نوع بزهکاری
نوجوانان وجوانان است که به روش پیمایش به انجام رسیده. است . جامعه آماری این تحقیق
شامل ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی تاثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی .....
پيمايشي در سنجش ميزان گرايش افراد به بزهكاري و عوامل موثر بر آن در ...

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان

تحقیق عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۷۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود ...

مقاله تحقیقی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ارتکاب به جرم

فصل دوم: پیشینه تحقیق ... ماركس : نظريه هگن; نظريه ادوين لمرت; بزهكاري از نظر
روانشناسي; انواع بزهكاري; انواع جرائم خاص زنان; پيشينه عملي جرم; علل بزهکاری زنان
.

SID.ir | سنجش تاثير عوامل دروني و بيروني خانواده بر بزهكاري نوجوانان ...

در اين مقاله، به بررسي ميداني موضوع بزهكاري نوجواناني كه به جرم بزهكاري در تهران
بزرگ در سال 1371 دستگير شده اند پرداخته ايم. چارچوب نظري اين بررسي يك نظريه ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما ... وکیل مدافع متهم
در تحقیقات مقدماتی ..... دانلود پایان نامه درباره بزهکاری اطفال.

پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان

نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در
صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های
...

PDF[بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری]—فروشگاه اینترنتی ...

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در وﻗﻮع ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در وﻗﻮع ﺑﺰﻫﮑﺎری داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻖ ...
ﮐﻮد داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺰﻫﮑﺎری اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺰﻫﮑﺎری آن ﻫﺎ، در ﻗﺎﻟﺐ ...

دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق – دانلود رایگان مقالهپروژه ...

دسته‌بندی نشده · 2 (32301). تصوّف: شاید تصوّف از کلمه صُوف به معنای پشم یا از
کلمه صفاء گرفته شده باشد (برو کللان، تاریخ‌الشعرب الإسلامیه، ص 236). تصوّف یا
...

مقاله بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاری نوجوانان | روان پدیا ...

3 آگوست 2015 ... هدف ما در تحقیق حاضر این است که ببینیم خانواده چه نقشی در بوجود آوردن یا مانع شدن
بزهکاری در نوجوانان دارد و چه عوامل خانوادگی در بزهکاری آنها مؤثر ...

فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی دانلود تحقیق بزهکاری ...

دانلود تحقیق بزهکاری اطفال و نوجوانان. ... درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار
کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان ...

تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی - نشریات دانشگاه علامه

این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصاتاساسی و از سوی دیگر، به ... جرم
شناسی بزهکاری اقتصادی(نظریه عمومی تزویر)، تحقیق و ترجمه: شهرام ابراهیمی، (
1392 ).

جامعه شناسی - نوع رابطه خانواده و تاثير آن بر بزهكاري نوجوانان

واژگان كليدي در اين تحقيق عبارتند از: * نوع رابطه خانواده. *نوجوانان. *بزهكاري ..... در
اين مقاله بر اين موضوع تاكيد شده كه خانه و خانواده ي خوب پناهگاهي است كه وقتي ...

موضوع برای کار تحقیقی - انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 ...

22 آوريل 2017 ... دانلود متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت .... دانلود کار
تحقیقی با موضوع : نقش ارث در بزهکاری 22 صفحه · دانلود کار ...

دانلود رایگان پایان نامه مقاله تحقیق – دانلود رایگان مقالهپروژه ...

دسته‌بندی نشده · 2 (32301). تصوّف: شاید تصوّف از کلمه صُوف به معنای پشم یا از
کلمه صفاء گرفته شده باشد (برو کللان، تاریخ‌الشعرب الإسلامیه، ص 236). تصوّف یا
...

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری ...

سفارش تحقیق و پروژه های دانشجویی این سایت سفارشات را در کوتاه ترین زمان با
بهترین سطح ... کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی.

امکان دانلود نمونه رایگان پایان نامه-مقاله تحقیق پژوهش پروژه

نمونه ریسرچ- — (287)- تحقیق علمی دانشگاه ... دانلود مقاله ایرانداک- — (286)- جدید ...
در این تحقیق، محقق ضمن بررسی نقش پلیس در پیشگیری از انواع جرم و بزهکاری، ...

فرضیه تحقیق - پرتال جامع آستان قدس رضوی

از این رو می توان فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که به وسیله ...
زمانی و مکانی محدود و اساساً در تحقیقات کاربردی است مثلاً بزهکاری در منطقه خاص.

تحقیق درباره عوامل بزهکاری جوانان

تحقیق درباره عوامل بزهکاری جوانان ,تحقیق درباره عوامل بزهکاری جوانان ,سایت علمی و
پژوهشی آسمان | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی.

دانلود پایان نامه بررسی عوامل بروز ناهنجاری اجتماعی و بزهکاری نوجوانان ...

در این پست دانلود رایگان پروژه پایان نامه های ورد بررسي علل عوامل و دلایل بروز ...
دلایل و عوامل بزهکاری و ناهنجاری اجتماعی جوانان جامعه,دانلود رایگان پروژه و تحقیق ورد
...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI - مرجع مقالات isi در ایران

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات
پیشین در هر حوزه موضوعی است و اطلاع از سرفصل های ... مدیریت پروژه و ساخت.

پروژه تحقیقاتی آماده رشته حقوق درباره بررسی جرم کلاهبرداری ... - NCBA

داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻣﺎده رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 355 ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ - .... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺪاری ﺑﺮ ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﺑﺰﻫﺪﯾﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن/رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ.

نرم افزاري براي بازيابي فايل هاي برنامه Microsoft outlook

پاورپوینت جامع و کامل درباره جغرافياي مرز با تأکید بر مرزهای ایران

دانلود تحقیق تصويربرداري از مغز در هنگام درد

پاورپوینت درباره اشنایی با طب نامرسوم

باغ موزه آب

خلاصه فصول کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ (فصل های 12 الی 19)دانلود پاورپوینت تاثیر محیط سرد بر فعالیت های ورزشی

دوره جامع آموزش نقشه کشی ساختمان با نرم افزار Auto CAD

مقاله جغرافياي جمعيت كامل