دانلود رایگان


شبیه سازی ترک با آباکوس - دانلود رایگاندانلود رایگان شبیه سازی ترک دوبعدی در آباکوس

دانلود رایگان شبیه سازی ترک با آباکوس پروژه شبیه سازی ترک دو بعدی با آباکوس
شامل فایل اصلی آباکوس (Cae File)
و تصاویر تحلیل نرم افزاربا ثبت ایمیل و پرداخت قیمت این مجموعه ، فایل برای شما بطور خودکار ایمیل خواهد شدآباکوس


شبیه سازی ترک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبیه سازی رشد ترک در آباکوس با استفاده از XFEM - آپارات

21 Feb 2017

آموزش مدل سازی و نحلیل مکانیک شکست با نرم افزار ABAQUS (رایگان ...

4 Dec 2015

المان محدود - آموزش نرم افزارهای اجزاء محدود

از ديگر كاربرد هاي آباکوس تحليل شكست قطعات و بررسي مكانيزم رشد ترك، تحليل
بارگذاري هاي دینامیکی بروي سازه‌ ها و تحليل پيش بين تخريب ناشي از زمين لرزه و
كاربردها فراواني ديگر مكانيك و هوا فضا مي ... این مجموعه شامل ۱۳ کلیپ اموزشی فاقد
صدا بوده که به حل مسائل مختلف در زمینه شبیه سازی با نرم افزار آباکوس میپردازد .

دانلود ویدیوی آموزش شبیه سازی رشد ترک دو بعدی به روش XFEM در ...

26 Nov 2017

ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺮدن ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي از. ﻋﻴﻮﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ، ﺑﺎز ﺷﺪن دﻫﺎﻧﻪ ﺟﻮش ، ﺗﺮك ﻳﺎ
ﭘﻴﺘﻴﻨﮕﻬﺎي زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘ. ﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود. ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ اي
ﺷﻞ. ( shell. ) ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﻨﺲ آن از. ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت. API5L X52. ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ . از ﻧﺮم اﻓﺰار آﺑﺎﻛﻮس. 1- 6,5. ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . در روي ﻟﻮﻟﻪ. 4. ﻋﺪد ﭘﻴﺰو اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ
ﻧﺼﺐ ﮔﺮد.

پژوهشی و کاری - مرتبط با فعالیت های علمی رزومه

سایت مرتبط با آموزش نرم افزار های المان محدود. شبیه سازی مکانیزم timing. موتور
خودروی روآ. این شبیه سازی در abaqus/explicit. ) حلگر. دینامیکی نرم افزار اباکوس( و
در دوره ... برای حل مسایل گسترش ترک. عضو مجموعه مدرسین سایت فرادرس. مدرس فیلم
آموزشی مدل سازی فرآیند کلینچ با. استفاده از آباکوس. عضو. مدرسین گروه دانش
پژوهان.

ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺪت - دانشگاه آزاد اسلامی ...

ﺑﺮاﺑﺮ. 2. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮآﺳﻮن ﺑﺮاﺑﺮ. /3. 0. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف ﻣﺤ. ﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺷ. ﺪت
ﺗﻨﺶ در. ﻧﻮك ﺗﺮك ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. 4 . ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود آﺑﺎﮐﻮس
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮد.ﺑﻌﺪ. از رﺳﻢ ﻫ. ﻨﺪﺳﻪ. ي. ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗ. ﻌﺮﯾﻒ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺎده ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺎن ﻣﯽ. رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﻧﻮع اﻟﻤﺎﻧﺪر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ. ﺖ، ﯾﮏ. ﻧ. ﻮع اﻟﻤﺎن. ﻫ. ﺎي. اﻃﺮاف ﻧﻮك ﺗﺮك ﺑﻮده. ﮐﻪ از ﻧﻮع اﻟﻤﺎن
.

مدل‌سازی-تحلیل رشد ترک سه‌بعدی ورق کامپوزیتی با روش XFEM در ...

17 ژوئن 2016 ... آنالیز رشد ترک ورق کامپوزیتی با روش XFEM در نرم‌افزار ABAQUS: در ابتدا فایل
cae مربوط به مسئله را دانلود کرده و در آباکوس فراخوانی نمایید. این فایل حاوی
اطلاعات ... از این‌رو تصمیم گرفتیم تا موضوع رشد ترک به روش XFEM در یک ورق
کامپوزیتی را در Abaqus تحلیل و شبیه‌سازی کنیم. آن دسته از عزیزانی که ...

آموزش آباکوس - mechanical engineering

مدل سازی ترک یکی از مباحث مهم در مهندسی می باشد. در سازه ها و قطعات ابتدا ایجاد نشدن
ترک از اهمیت زیادی برخوردار است و پس از آن چگونگی رشد و مسیر حرکت ترک. نرم
افزار آباکوس یکی از نرم افزار های المان محدود قدرتمند می باشد که می تواند ایجاد و رشد
ترک را با دقت بالایی پیش بینی کند و مهندسین (بخصوص مهندسین رشته های ...

شبیه سازی رشد ترک خستگی با آباکوس - مرجع تحقیق و مقاله

شبیه سازی رشد ترک خستگی با آباکوس با سلام خدمت دوستان عزیز، در این جا فایل
رشد ترک در اثر خستگی کم چرخه رو با قیمتی خوب و ارزون تر از سایت های دیگه
براتون آماده کردم،رفتار خستگی مواد در اثر یک بار گذاری متغیر با زمان در یک جسم
در حالات مختلفی صورت می گیرد، آنچه که در بیشتر شکست های ناشی از خستگی خود
...

رشد ترک Crack در بتن به روش XFEM با آباکوس ABAQUS - دیدئو

در این پروژه ایجاد ترک در یک قطعه از جنس بتن و رشد و گسترش آن در قطعه به روش
XFEM به کمک نرم افزار آباکوس (Abaqus) شبیه سازی گردیده است. برای مدل کردن
رفتار بتن از مدل پلاستیک و آسیب بتن (Concrete Damage Plasticity) استفاده
شده است. معیار ایجاد ترک و شروع آن بر اساس ماکزیمم تنش اصلی (Max Principal
Stress) ...

مدل سازی ترک در آباکوس به روش XFEM - پرسش و پاسخ

عنوان پرسش: مدل سازی ترک در آباکوس به روش XFEM. شرح پرسش: با سلام نرم افزار
آباکوس یکی از بهترین نرم افزار هایی است که بادقت بالا می تونه ایجاد و رشد ترک
رو مدل سازی کنه. این نرم افزار همچنین می تونه پارامترهایی مثل جی انتگرال و همیچنین
ضریب شدت تنش برای ترک رو محاسبه کنه. این مدل سازی برای ...

آموزش آباکوس - mechanical engineering

مدل سازی ترک یکی از مباحث مهم در مهندسی می باشد. در سازه ها و قطعات ابتدا ایجاد نشدن
ترک از اهمیت زیادی برخوردار است و پس از آن چگونگی رشد و مسیر حرکت ترک. نرم
افزار آباکوس یکی از نرم افزار های المان محدود قدرتمند می باشد که می تواند ایجاد و رشد
ترک را با دقت بالایی پیش بینی کند و مهندسین (بخصوص مهندسین رشته های ...

دانلود ویدیوی آموزش شبیه سازی رشد ترک دو بعدی به روش XFEM در ...

26 Nov 2017

مدل کردن ترک در بتن در اباکوس | فیلم های آموزش آباکوس

17 مه 2017 ... در این آموزش قصد داریم رشد و گسترش ترک در بتن را بصورت سه بعدی و به روش
XFEM در نرم افزار اباکوس شبیه سازی کنیم در این مثال یک ترک اولیه در ماده ... در
روش XFEM یا (Extended Finite Element Method) با استفاده از غنی کردن المان ها
قابلیت محاسبه گسترش ترک را به المان ها می دهد در این روش هندسه ترک در ...

رشد ترک Crack در بتن به روش XFEM با آباکوس ABAQUS - دیدئو

در این پروژه ایجاد ترک در یک قطعه از جنس بتن و رشد و گسترش آن در قطعه به روش
XFEM به کمک نرم افزار آباکوس (Abaqus) شبیه سازی گردیده است. برای مدل کردن
رفتار بتن از مدل پلاستیک و آسیب بتن (Concrete Damage Plasticity) استفاده
شده است. معیار ایجاد ترک و شروع آن بر اساس ماکزیمم تنش اصلی (Max Principal
Stress) ...

اندرکنش آب و سازه با نرم افزار ABAQUS (با استفاده از روش CEL) - نماشا

30 Jan 2016

شبیه سازی رشد ترک خستگی در تیغه متحرک یک ... - سیویلیکا

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﺷﺪ ﺗﺮﮎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﯿﭗ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺭﺑﯿﻦ ﮔﺎﺯﯼ ﺳﻮﻻﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺳﻮﭘﺮ ﺁﻟﯿﺎﮊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﮑﻞ IN۷۳۸LC.
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﺑﺎﮐﻮﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺪﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ. ﺍﺳﮑﻦ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ۰/۷۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﻨﯽ
ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎ XFEM ، ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺷﺪ ﺗﺮﮎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ
ﺑﺮ ...

آموزش مدل سازی و نحلیل مکانیک شکست با نرم افزار ABAQUS (رایگان ...

4 Dec 2015

آباکوس - ایران ژئوتکنیک

آباکوس - ایران ژئوتکنیک. برچسب های مرتبط: راهنمایی, خصوص, مدلسازی, جوش, در,
نرم, افزار, ABAQUS,

مكانيك - ساخت و توليد - تحلیل ترک به کمک آباکوس Crack Analysis ...

مكانيك - ساخت و توليد - تحلیل ترک به کمک آباکوس Crack Analysis with Abaqus -
پروژه. ... سپس با استفاده از گزینه Partition مدل را به چهار قسمت تقسیم کنید. ....
آباكوس- آموزش آباكوس- مهندسي مكانيك انجام پروژه مكانيكي+ سمينار ساخت و توليد+
جامدات Matlab+ Catia + Proteus + شبيه سازي مدارات برقي با پروتئوس+ تدريس ...

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

15 نوامبر 2016 ... در این مقاله یک دیوار مصالح بنایی تحت بار داخل صفحه در نرم افزار آباکوس به
صورت عددی مدل سازی شده است. برای مدل سازی. ماده مصالح ... تابع پتانسیل جریان. مدل
ماده. ای استفاده شده در این تحقیق، ترک خوردگی در کشش و خردشدگی در فشار را با
استفاده از قوائد پالستیسیته شبیه. سازی می. کند. مدل ماده. ای در این حالت ...

استفاده آرمه با بتن ی صفحه ی خوردگ لغزش برترك -ی تاثیرچسبندگ ...

آرمه با استفاده از مد. ل عددی شبکه. ای توسط نرم. افزار. ABAQUS. مدل. سازی شده است و.
روند ترك. خوردگی توسط خرابی. عضوهای میله. ای بتن نشان داده شده است . مدل. های
شبکه. ای بر اساس معیار ترك خوردگی توسعه یافته و با بکارگیری اصول مکانیک.
شکست در ارزیابی ترك. خوردگی اعضا بتن. آرمه بکار. رفته .اند. بتن وفوالد با یک
مدل ...

پیش بینی مسیر رشد ترک و نحوه توسعه ترک در سازه با روش XFEM در ...

یکی از مسایل مهم در علم مکانیک شکست (fracture mechanics) ، پیش بینی مسیر
رشد ترک و نحوه توسعه ترک در سازه می باشد. به منظور حل این مساله با استفاده از
تکنیک المان محدود (FEM)، روش های متعددی در طول زمان توسعه داده شده اند. در نرم افزار
آباکوس شما می توانید با استفاده از چندین روش مختلف، رشد ترک را شبیه سازی
کنید.

شبیه‌سازی سه بعدی رشد ترک در لوله جدار نازک تحت فشار متحرک داخلی ...

ابتدا پاسخ الاستو-دینامیک لوله با بارگذاری دتونیشن بدست آمده و جنبه های مختلف
آن به لحاظ روش حل المان محدود بررسی می شود. حل عددی پاسخ سازه ای به بارگذاری
دتونیشن توسط نرم افزار ABAQUS انجام و از المان چسبنده با معیار کشش-جدایش
برای شبیه سازی رشد ترک در لوله جدار نازک استفاده شده است. بخش آخر به مقایسه
نتایج حاصل ...

مدل کردن ترک در بتن در اباکوس | فیلم های آموزش آباکوس

17 مه 2017 ... در این آموزش قصد داریم رشد و گسترش ترک در بتن را بصورت سه بعدی و به روش
XFEM در نرم افزار اباکوس شبیه سازی کنیم در این مثال یک ترک اولیه در ماده ... در
روش XFEM یا (Extended Finite Element Method) با استفاده از غنی کردن المان ها
قابلیت محاسبه گسترش ترک را به المان ها می دهد در این روش هندسه ترک در ...

انجام پروژه ABAQUS ( آباکوس ) – 360 پروژه

برخی از پروژه های انجام شده توسط آباکوس : تحلیل خطی ساده با آباکوس پیچیده ترین
مدلسازی غیر خطی با آباکوس تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی سازه ها
با آباکوس تحلیل اجزاء محدود (خطی و غیر خطی) با آباکوس تحلیل ضربه و شکست با
آباکوس شبیه سازی شکست در آباکوس شبیه سازی ترک و رشد ترک

آموزش شبیه‌سازی رشد ترک دو بعدی به روش xfem در abaqus - مهندس برتر

شرح دوره. مدل کردن ترک در نرم افزارهای اجزا محدود به چندین روش قابل انجام است.به طور
کلی می‌توان این روش‌ها را به دو دسته کلاسیک و مدرن طبقه بندی کرد. مدل کردن معیارهای
آغاز و گسترش ترک در روش‌های کلاسیک نیازمند طراحی شبکه المان‌ها با در نظر گرفتن
احتمال رشد ترک می‌باشد. اگر مدل کردن گسترش و باز شدن ترک هم مدنظر باشد، کار ...

آموزش شبیه سازی رشد ترک در مخلوط های آسفالتی با آباکوس (ABAQUS ...

در این آموزش، با استفاده از نرم افزار آباکوس (ABAQUS) رشد ترک در مخلوط های
آسفالتی به کمک مدل ناحیه چسبناک (CZM) در مودهای یک خالص و دو خالص به صورت
دقیق شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، قبل از طراحی و تحلیل با
مفاهیم آسفالت بر اساس استاندارد ملی ایران و همچنین نمونه (SCB)، انواع روش های حل،
انواع مودهای ...

مشاوره پروژه - گروه مهندسی پارس پژوهانگروه مهندسی پارس پژوهان

بررسی آغاز ترک (Initiation) و رشد آن (Propagation) به وسیله ی کد نویسی و شبیه
سازی (ABAQUS). 9. آنالیز مخازن تحت فشار سیم پیچی شده با استفاده از المان
Contact در نرم افزار ANSYS. 10. شبیه سازی فرآیند جوشکاری لب به لب ( i2D) در
نرم افزار ANSYS و جوش ( i3D) در نرم افزار ABAQUS. 11. تحلیل خیز و فرکانس تیر
یک ...

رشد ترک Crack در بتن به روش XFEM با آباکوس ABAQUS - دیدئو

در این پروژه ایجاد ترک در یک قطعه از جنس بتن و رشد و گسترش آن در قطعه به روش
XFEM به کمک نرم افزار آباکوس (Abaqus) شبیه سازی گردیده است. برای مدل کردن
رفتار بتن از مدل پلاستیک و آسیب بتن (Concrete Damage Plasticity) استفاده
شده است. معیار ایجاد ترک و شروع آن بر اساس ماکزیمم تنش اصلی (Max Principal
Stress) ...

شبیه سازی ترک در آباکوس به روش XFEM - دالفک

26 Jan 2016

انجام پروژه آباکوس (ABAQUS) - تراپروژه

انجام پروژه ژئوتکنیک با آباکوس; شبیه سازی ترک و رشد ترک با آباکوس; بررسی
تاثیر انفجار بر روی سازه با آباکوس; تحلیل پایداری شیب خاک با آباکوس; آنالیز
دینامیکی با آباکوس; آنالیز استاتیکی با آباکوس; سابروتین نویسی در آباکوس;
انجام پروژه های نورد با آباکوس; انجام پروژه های فورج با آباکوس; طراحی و شبیه سازی ...

مدل کردن ترک در بتن در اباکوس | فیلم های آموزش آباکوس

17 مه 2017 ... در این آموزش قصد داریم رشد و گسترش ترک در بتن را بصورت سه بعدی و به روش
XFEM در نرم افزار اباکوس شبیه سازی کنیم در این مثال یک ترک اولیه در ماده ... در
روش XFEM یا (Extended Finite Element Method) با استفاده از غنی کردن المان ها
قابلیت محاسبه گسترش ترک را به المان ها می دهد در این روش هندسه ترک در ...

آموزش شبیه‌سازی رشد ترک دو بعدی به روش xfem در abaqus - مهندس برتر

شرح دوره. مدل کردن ترک در نرم افزارهای اجزا محدود به چندین روش قابل انجام است.به طور
کلی می‌توان این روش‌ها را به دو دسته کلاسیک و مدرن طبقه بندی کرد. مدل کردن معیارهای
آغاز و گسترش ترک در روش‌های کلاسیک نیازمند طراحی شبکه المان‌ها با در نظر گرفتن
احتمال رشد ترک می‌باشد. اگر مدل کردن گسترش و باز شدن ترک هم مدنظر باشد، کار ...

ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺪت - دانشگاه آزاد اسلامی ...

ﺑﺮاﺑﺮ. 2. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮآﺳﻮن ﺑﺮاﺑﺮ. /3. 0. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف ﻣﺤ. ﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺷ. ﺪت
ﺗﻨﺶ در. ﻧﻮك ﺗﺮك ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. 4 . ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود آﺑﺎﮐﻮس
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮد.ﺑﻌﺪ. از رﺳﻢ ﻫ. ﻨﺪﺳﻪ. ي. ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗ. ﻌﺮﯾﻒ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺎده ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺎن ﻣﯽ. رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﻧﻮع اﻟﻤﺎﻧﺪر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ. ﺖ، ﯾﮏ. ﻧ. ﻮع اﻟﻤﺎن. ﻫ. ﺎي. اﻃﺮاف ﻧﻮك ﺗﺮك ﺑﻮده. ﮐﻪ از ﻧﻮع اﻟﻤﺎن
.

دانلود ویدیوی آموزش شبیه سازی رشد ترک دو بعدی به روش XFEM در ...

26 Nov 2017

مدل سازی ترک در آباکوس به روش XFEM - پرسش و پاسخ

عنوان پرسش: مدل سازی ترک در آباکوس به روش XFEM. شرح پرسش: با سلام نرم افزار
آباکوس یکی از بهترین نرم افزار هایی است که بادقت بالا می تونه ایجاد و رشد ترک
رو مدل سازی کنه. این نرم افزار همچنین می تونه پارامترهایی مثل جی انتگرال و همیچنین
ضریب شدت تنش برای ترک رو محاسبه کنه. این مدل سازی برای ...

انجام پروژه اباکوس انسیس آدامز

28 ا کتبر 2016 ... انجام پروژه اباکوس انسیس آدامز - انجام پروژه مهندسی مکانیک آباکوس فلوئنت کتیا
سالیدورکز آدامز انسیس گمبیت ورکبنچ.

های پیزوالکتریک ی وصله های ترک خورده بوسیله ... - ResearchGate

به لحظه. ی ترک فراهم شده و می. توان با توجه به وضع ترک درون قطعه نوع عملکرد وصله
را تغییر داد . در این مقاله با اس. تفاده. از نرم. افزار المان. محدود آباکوس به بررسی .....
شبیه سازی. و تحلیل. شبیه سازی این م ساله در نرم. افزار المان محدود آباکوس به صورت
دو بعدی روی تیر یک سرگیردار م ستقیم. و من. حنی. انجام شده است و به منظور ...

تحلیل ترک در اباکوس - آپارات

13 May 2015

مكانيك - ساخت و توليد - تحلیل ترک به کمک آباکوس Crack Analysis ...

مكانيك - ساخت و توليد - تحلیل ترک به کمک آباکوس Crack Analysis with Abaqus -
پروژه. ... سپس با استفاده از گزینه Partition مدل را به چهار قسمت تقسیم کنید. ....
آباكوس- آموزش آباكوس- مهندسي مكانيك انجام پروژه مكانيكي+ سمينار ساخت و توليد+
جامدات Matlab+ Catia + Proteus + شبيه سازي مدارات برقي با پروتئوس+ تدريس ...

تحلیل ترک و مکانیک شکست در آباکوس | FEMEX

پرسش های پیرامون تحلیل ترک تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (نوسانی)،
انواع روش های تحلیل ترک در آباکوس مانند XFEM ، CZM و VCCT و محاسبه ضریب
شدت تنش (SIF) در این قسمت ... مدل سازی شکست و ترک خوردن بتن در آباکوس .... من می
خوام داخل یک ناحیه ای کوهسیو یک ترک مدل کنم و رشد اون رو با xfem شبیه سازی کنم .

اندرکنش آب و سازه با نرم افزار ABAQUS (با استفاده از روش CEL) - نماشا

30 Jan 2016

آنالیز حساسیت اثر سرعت وسایل نقلیه بر خرابی های روسازی های ...

پاســخ های روسازی منعطف را در شــرایط مختلف حرکت چرخ با مدل اجزای محدود سه بعدی
در آباکوس مطالعه کردند. آنها رفتار ویسکواالستیک. الیه رویه آســفالتی را تعریف
نموده و یک بارگذاری بار متحرک پیوســته را شبیه سازی کردند. در 2۰12 کاواسفت و
همکاران رویه نسبتاً استاتیک را. برای ارزیابی تنش و کرنش در مدل ویسکواالستیک
با ...

پیش بینی مسیر رشد ترک و نحوه توسعه ترک در سازه با روش XFEM در ...

یکی از مسایل مهم در علم مکانیک شکست (fracture mechanics) ، پیش بینی مسیر
رشد ترک و نحوه توسعه ترک در سازه می باشد. به منظور حل این مساله با استفاده از
تکنیک المان محدود (FEM)، روش های متعددی در طول زمان توسعه داده شده اند. در نرم افزار
آباکوس شما می توانید با استفاده از چندین روش مختلف، رشد ترک را شبیه سازی
کنید.

پژوهشی و کاری - مرتبط با فعالیت های علمی رزومه

سایت مرتبط با آموزش نرم افزار های المان محدود. شبیه سازی مکانیزم timing. موتور
خودروی روآ. این شبیه سازی در abaqus/explicit. ) حلگر. دینامیکی نرم افزار اباکوس( و
در دوره ... برای حل مسایل گسترش ترک. عضو مجموعه مدرسین سایت فرادرس. مدرس فیلم
آموزشی مدل سازی فرآیند کلینچ با. استفاده از آباکوس. عضو. مدرسین گروه دانش
پژوهان.

SID.ir | مدل سازي جدا شدگي بين بتن و ورق FRP در تيرهاي بتن مسلح ...

تيرهاي بتني كه در خمش با چسباندن ورق هايي از جنس پليمر هاي مسلح كننده اليافي
تقويت شده اند، ممكن است بر اثر وقوع مكانيسم هاي جدا شدگي گسيخته شوند. در اين
صورت، قبل از آن كه تير تقويت شده آسيب جدي ببيند، ورق از تير جدا مي شود. در اين
مقاله راه كاري بر پايه روش ترك هاي هاله اي براي شبيه سازي فرآيند جدا شدگي در مدل
اجزاي ...

انجام پروژه آباکوس (ABAQUS) - تراپروژه

انجام پروژه ژئوتکنیک با آباکوس; شبیه سازی ترک و رشد ترک با آباکوس; بررسی
تاثیر انفجار بر روی سازه با آباکوس; تحلیل پایداری شیب خاک با آباکوس; آنالیز
دینامیکی با آباکوس; آنالیز استاتیکی با آباکوس; سابروتین نویسی در آباکوس;
انجام پروژه های نورد با آباکوس; انجام پروژه های فورج با آباکوس; طراحی و شبیه سازی ...

شبیه سازی رشد ترک در آباکوس با استفاده از XFEM - آپارات

21 Feb 2017

آرﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻟﻐﺰش ﺑﺮ ﺗﺮك - ﺛﻴﺮ

22 ژوئن 2014 ... ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺷﺪه. و روﻧﺪ ﺷﺮوع و ﭘﺨﺶ ﺗﺮك. ﻪﺑ. ﺻﻮرت. ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺮاﺑﻲ اﻟﻤﺎن. ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ. اي ﺑﺘﻦ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﺪل. ،. ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت اﻟﻤﺎن. ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ. اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻨ. ﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ. ﺧﻄﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﺎن. ﻫﺎي. ﺑﺘﻦ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺷﺪه .ﻧﺪا. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ. اي، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ
اﻧﻮاع ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ. ﻫﺎي ﺗﺮد و. ﻳﺎ ﺷﻜﻞ. -. ﭘﺬﻳﺮ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻨدﻫ.

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

15 نوامبر 2016 ... در این مقاله یک دیوار مصالح بنایی تحت بار داخل صفحه در نرم افزار آباکوس به
صورت عددی مدل سازی شده است. برای مدل سازی. ماده مصالح ... تابع پتانسیل جریان. مدل
ماده. ای استفاده شده در این تحقیق، ترک خوردگی در کشش و خردشدگی در فشار را با
استفاده از قوائد پالستیسیته شبیه. سازی می. کند. مدل ماده. ای در این حالت ...

آموزش آباکوس - mechanical engineering

مدل سازی ترک یکی از مباحث مهم در مهندسی می باشد. در سازه ها و قطعات ابتدا ایجاد نشدن
ترک از اهمیت زیادی برخوردار است و پس از آن چگونگی رشد و مسیر حرکت ترک. نرم
افزار آباکوس یکی از نرم افزار های المان محدود قدرتمند می باشد که می تواند ایجاد و رشد
ترک را با دقت بالایی پیش بینی کند و مهندسین (بخصوص مهندسین رشته های ...

شبیه سازی ترک در ABAQUS - دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

7 سپتامبر 2013 ... به همین جهت، مجموعه ای کامل از شبیه سازی و تحلیل ترک ABAQUS را فراهم نموده ایم. در
این مجموعه، شبیه سازی رشد ترک را در چند حالت مورد بررسی قرار داده ایم. مانند: تحلیل
دو بعدی ترک. تحلیل دو بعدی شروع ترک. تحلیل دو بعدی شروع ترک بدلیل وجود
ناخالصی. تحلیل دو بعدی ترک با حرارت. تحلیل سه بعدی ترک.

انجام پروژه دانشجویی و شبیه سازی با نرم افزار آباکوس abaqus ...

24 نوامبر 2016 ... 4. شبیه سازی شکست با استفاده از معیار شکست گرسون. 5. تحلیل مخازن تحت
فشار. 6. انواع مسائلی تماسی. 7. آنالیز کوپل دما و تنش. 8. جوشکاری و انتقال حرارت.
9. مواد هدفمند (FGM). 10. انواع سابروتین نویسی در آباکوس (Dflux, Umat, VUmat,
dlload, usdfld, udisp & …) 11. شبیه سازی ترک و رشد ترک. 12. تحلیل ...

mp4.ir - پروژه شبیه سازی هیدرو فرمینگ با اباکوس-Abaqus

1 آگوست 2016 ... پروژه شبیه سازی هیدرو فرمینگ با اباکوس-Abaqus شکل دهی گرم ورق های فلزی
هیدروفرمینگ شبیه سازی اجزاء محدود فرایند نورد سرد پیش بینی مناطق پارگی در ...
انالیز و تحلیل ترک خستگی بهینه سازی قطعات با استفاده از نتایج انالیز
خستگی گروه سیملب برای شبیه سازی خستگی در زمینه سیستم های مکانیکی، ...

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

15 نوامبر 2016 ... در این مقاله یک دیوار مصالح بنایی تحت بار داخل صفحه در نرم افزار آباکوس به
صورت عددی مدل سازی شده است. برای مدل سازی. ماده مصالح ... تابع پتانسیل جریان. مدل
ماده. ای استفاده شده در این تحقیق، ترک خوردگی در کشش و خردشدگی در فشار را با
استفاده از قوائد پالستیسیته شبیه. سازی می. کند. مدل ماده. ای در این حالت ...

ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺮدن ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي از. ﻋﻴﻮﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ، ﺑﺎز ﺷﺪن دﻫﺎﻧﻪ ﺟﻮش ، ﺗﺮك ﻳﺎ
ﭘﻴﺘﻴﻨﮕﻬﺎي زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘ. ﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود. ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ اي
ﺷﻞ. ( shell. ) ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﻨﺲ آن از. ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت. API5L X52. ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ . از ﻧﺮم اﻓﺰار آﺑﺎﻛﻮس. 1- 6,5. ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . در روي ﻟﻮﻟﻪ. 4. ﻋﺪد ﭘﻴﺰو اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ
ﻧﺼﺐ ﮔﺮد.

شبیه سازی رشد ترک در آباکوس با استفاده از XFEM - آپارات

21 Feb 2017

نتایج جستجو برای ' نرم افزار ABAQUS ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

با توجه به اینکه امکان مدل سازی میراگر ویسکوز غیرخطی در یک سازه با رفتار
مصالح غیرخطی به طور مستقیم در اکثر نرم افزارها از جمله ABAQUS مقدور نمی باشد
لذا در این مقاله با استفاده از نرم افزار ... جهت مدلسازی از نرم افزار ABAQUS 6.11.3
استفاده شده و مدل دراگر پراگر اصلاح شده برای شبیه سازی رفتار تنش کرنش لایه
های خاک و.

آموزش مدل سازی و نحلیل مکانیک شکست با نرم افزار ABAQUS (رایگان ...

4 Dec 2015

تحلیل ترک و مکانیک شکست در آباکوس | FEMEX

پرسش های پیرامون تحلیل ترک تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (نوسانی)،
انواع روش های تحلیل ترک در آباکوس مانند XFEM ، CZM و VCCT و محاسبه ضریب
شدت تنش (SIF) در این قسمت ... مدل سازی شکست و ترک خوردن بتن در آباکوس .... من می
خوام داخل یک ناحیه ای کوهسیو یک ترک مدل کنم و رشد اون رو با xfem شبیه سازی کنم .

شبیه سازی رشد ترک در آباکوس با استفاده از XFEM - آپارات

21 Feb 2017

المان محدود - آموزش نرم افزارهای اجزاء محدود

از ديگر كاربرد هاي آباکوس تحليل شكست قطعات و بررسي مكانيزم رشد ترك، تحليل
بارگذاري هاي دینامیکی بروي سازه‌ ها و تحليل پيش بين تخريب ناشي از زمين لرزه و
كاربردها فراواني ديگر مكانيك و هوا فضا مي ... این مجموعه شامل ۱۳ کلیپ اموزشی فاقد
صدا بوده که به حل مسائل مختلف در زمینه شبیه سازی با نرم افزار آباکوس میپردازد .

شبیه سازی رشد ترک خستگی در تیغه متحرک یک ... - سیویلیکا

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﺷﺪ ﺗﺮﮎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﯿﭗ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺭﺑﯿﻦ ﮔﺎﺯﯼ ﺳﻮﻻﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺳﻮﭘﺮ ﺁﻟﯿﺎﮊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﮑﻞ IN۷۳۸LC.
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﺑﺎﮐﻮﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺪﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ. ﺍﺳﮑﻦ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ۰/۷۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﻨﯽ
ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎ XFEM ، ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺷﺪ ﺗﺮﮎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ
ﺑﺮ ...

آموزش شبیه سازی رشد ترک در مخلوط های آسفالتی با آباکوس (ABAQUS ...

در این آموزش، با استفاده از نرم افزار آباکوس (ABAQUS) رشد ترک در مخلوط های
آسفالتی به کمک مدل ناحیه چسبناک (CZM) در مودهای یک خالص و دو خالص به صورت
دقیق شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، قبل از طراحی و تحلیل با
مفاهیم آسفالت بر اساس استاندارد ملی ایران و همچنین نمونه (SCB)، انواع روش های حل،
انواع مودهای ...

مکانیک طراحی کاربردی آموزش تخصصی آباکوس

مکانیک طراحی کاربردی آموزش تخصصی آباکوس - علم مکانیک - جامع ترین سایت
آموزشی نرم افزارهای تحلیلی مکانیک آباکوس و...

انجام پروژه آباکوس - حامی پیپر

گاها مشاهده شده که پروژه صنعتی در مرحله شبیه سازی با آباکوس دچار مشکلات کوچکی
می باشد که به جواب صحیح منجر نمیشود. این مشکلات که به ... آنالیز دینامیکی،
استاتیکی، مودال، ضربه، اویلری، حرارتی، آکوستیک، شوک، کمانش، خستگی،
شکست (رشد ترک)، شکل دهی فلزات (فورجینگ، کشش عمیق، نورد، اکستروژن، کشش
صفحات).

انجام پروژه ABAQUS ( آباکوس ) – 360 پروژه

برخی از پروژه های انجام شده توسط آباکوس : تحلیل خطی ساده با آباکوس پیچیده ترین
مدلسازی غیر خطی با آباکوس تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی سازه ها
با آباکوس تحلیل اجزاء محدود (خطی و غیر خطی) با آباکوس تحلیل ضربه و شکست با
آباکوس شبیه سازی شکست در آباکوس شبیه سازی ترک و رشد ترک

شبیه سازی ترک در اباکوس | فیلم های آموزش آباکوس

7 ژانويه 2017 ... در این مثال قصد داریم یک قطعه مستطیلی که ترکی مایل بر روی آن ایجاد شده است را
تحت بارگذاری قرار دهیم هدف از انجام این تحلیل بدست آوردن موارد زیر می باشد. ۱-
بدست آوردن ضریب تمرکز تنش Stress Intensity Factor. ۲- بدست آوردن انتگرال J. ۳-
مقایسه ضریب تمرکز تنش (K) با ضریب تمرکز تنش بحرانی (Kc).

آنالیز حساسیت اثر سرعت وسایل نقلیه بر خرابی های روسازی های ...

پاســخ های روسازی منعطف را در شــرایط مختلف حرکت چرخ با مدل اجزای محدود سه بعدی
در آباکوس مطالعه کردند. آنها رفتار ویسکواالستیک. الیه رویه آســفالتی را تعریف
نموده و یک بارگذاری بار متحرک پیوســته را شبیه سازی کردند. در 2۰12 کاواسفت و
همکاران رویه نسبتاً استاتیک را. برای ارزیابی تنش و کرنش در مدل ویسکواالستیک
با ...

نرم افزار ABAQUS - آموزش مدلسازی و شبیه سازی نرم افزار آباکوس

نرم افزار ABAQUS با قابليت منحصر بفرد خود، به عنوان يك نرم افزار بسيار دقيق
تحقيقاتي و كاربردي در صنعت شناخته شده است. این نرم افزار از جمله نرم افزارهای
مربوط به ... مدلسازی و تحلیل ساختارهای عظیم فضایی،مدلسازی عملکرد بخش های
مختلف هواپیما در اثر اعمال فشار و یا انتشار ترک،. مدلسازی اثرات انفجار در کشتی ها
و ...

مدل سازی ترک با آباکوس - فایل ناب

مدل سازی ترک با آباکوس پروژه شبیه سازی ترک دو بعدی با آباکوس شامل فایل
اصلی آباکوس (Cae File) و تصاویر تحلیل نرم افزار Abaqus 2ِD-Crack Analysis &n
...

مدل سازی ترک با آباکوس - فایل ناب

مدل سازی ترک با آباکوس پروژه شبیه سازی ترک دو بعدی با آباکوس شامل فایل
اصلی آباکوس (Cae File) و تصاویر تحلیل نرم افزار Abaqus 2ِD-Crack Analysis &n
...

دانلود مقاله کامل درباره تعریف گروه

دانلود پاورپوینت سازه های نگهبان- 78 اسلاید

نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان اداری به همراه دفترچه محاسبات و فایلهای محاسباتی

سورس کد بازی دوز

تحقیق تحولات تكنولوژي و ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات 20 ص

پاورپوینت تحلیل معماری مهدکودک

طراحی یک وب سایت به زبان ساده HTML

کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول

دانلود پاورپوینت کاربینی پارس خودرو

پاورپوینت تحلیل معماری مهدکودک